solution1 solution2 solution3

U nás můžete žádat i řešení na míru!

> Membránová separace: Dehydratace alkoholů a rozpouštědel,separace methanolu z organických roztoků, separace vody při esterifikaci, rekuperace uhlovodíkových výparů, monomeru etylénu a propylénu, dusíku, úprava plynu pro plynové motory.

> Rotační stroje: In-line dynamická míchadla, mísící jednotky kapalin, past i prášků, zubová čerpadla, odstředivky, procesní kompresory,

> Grafitových zařízení pro agresivní média (výměníky, HCl syntézní jednotky na recyklaci kyselin)

> Vestavby kolon a katalytických reaktorů

> Zařízení pro uskladňovací nádrže

> Sušárny